Bé của bạn giáo dục từ sớm chưa? - Thế Giới Thông Minh - Máy học tiếng Anh - Bút học tiếng Anh - Bút Thông Minh

Bé của bạn giáo dục từ sớm chưa?


Bút thông minh có thể chấm đọc 600 đầu sách có tiếng nói, bút thông minh cung cấp nội dung học tập tương đối có tính mục tiêu cho từng lứa tuổi khác nhau, giúp đỡ trẻ thực hiện việc  giáo dục thời kỳ  đầu có tính khoa học, hệ thống.
Dưới sự chỉ đạo của khái niệm tiên tiến mới có thể có sản phẩm tiên tiến. Bút thông minh là sự kết tinh của lý luận giáo dục sớm tiên tiến nhất trên thế giới, lấy việc ” mở mang trí não, thúc đẩy giáo dục cân bằng trí não” là hạt nhân, tin tưởng vào ý tưởng “thiên tài là do giáo dục mà nên” nên nắm bắt thời kỳ phát triển vàng của đại não từ 0-6 tuổi.
Ngày thường bận rộn công việc,không có thời gian chăm lo cho trẻ, chấm nhẹ “bút thông minh”, sẽ nói được tiếng Việt chuẩn, tiếng Anh chuẩn, kể chuyện, nghe tiếng Anh, mở rộng tiềm năng IQ, EQ, phụ huynh cũng không cần lo lắng về việc giáo dục sớm cho trẻ, lo lắng trẻ thua kém người khác.
Bảo đảm chăm sóc hậu mãi, bút thông minh với vai trò là thương hiệu hàng đầu trong giáo dục sớm, kiên trì sản xuất những sản phẩm cho trẻ em sử dụng mà sự an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

.
.
.
.
Top