Dành Cho Phụ Huynh Archives - Trang 6 trên 6 - Thế Giới Thông Minh - Máy học tiếng Anh - Bút học tiếng Anh - Bút Thông Minh
Bé của bạn giáo dục từ sớm chưa?

Bút thông minh có thể chấm đọc 600 đầu sách có tiếng nói, bút thông minh cung cấp nội dung học tập tương đối có tính mục tiêu cho từng lứa tuổi khác nhau, giúp đỡ trẻ thực hiện việc  giáo dục thời kỳ  đầu có tính khoa học, hệ thống. Dưới sự chỉ đạo […]

.
.
.
.
Top